PRINT SEND TIL EN VEN
Sonnerup Vandværk A.m.b.a.

Sonnerup vandværk a.m.b.a.

 
Sonnerup Vandværk er stiftet den 5. oktober 1904
som et interessentskab.

Den 1. januar 2015 blev selskabsformen ændret til et a.m.b.a.

Historie:
Sonnerup Vandværk startede den 5/10 1904 på foranledning af 17 beboere i Sonnerup By, som besluttede at anlægge et vandværk.
De indbetalte alle et aftalt fast beløb om året. Mureren skulle betale 12 kr om året, købmanden 20 kr, skomageren 8 kr. Beløbene lå typisk mellem 5 og 20 kr.
Ved projektets opstart blev der udstedt en veksel på 5000 kr for vandværkets opførelse og senere ansøgte bestyrelsen om lån hos Bondestandens Sparekasse i Roskilde.
Man var nu i gang med at forsyne Sonnerup By med vandværksvand. Ingen myndigheder skulle spørges og vandanalyser var der ikke tale om. Kun sognerådsformanden skulle adviseres og det var hurtigt klaret.

AktueltNæste bestyrelsesmøde 4/1 2019