PRINT SEND TIL EN VEN
Sonnerup Vandværk A.m.b.a.

Vandværkets seneste kvalitetskontrol
Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Vandanalyse 2010

Vandanalyse 2011

Vandanalyse 2012

Vandanalyse 2013

Vandanalyse 2014

Vandanalyse 2015

Vandanalyse 2016

Vandanalyse 2017

V
andanalyse 2018

O
pfølgning vandanalyse 2018