PRINT SEND TIL EN VEN
Sonnerup Vandværk I/S

 

Takstblad / Afgifter 2015
1.    Tilslutningsafgift :23000 kr
2.    Kontingent / Afgift p.a.
Enfamiliehuse :700 kr
Landbrugsejendomme :700 kr
3.    Pris pr. m3 :12 kr
4.    Miljøudgift, grundvandsafgift (ledningsført vand) :7,38 kr
5.    Lovpl., målerkontrol, målerudskiftning :600 kr
6.    Opkrævningsgebyr :100 kr
7.    Rykkergebyr,
1. rykker/påmindelse (Frist 10 dage) :150 kr
Herefter fremsendes lukkevarsel med gebyr på :300 kr og der lukkes uden yderligere varsel efter 10 dage såfremt den samlede gæld ikke er betalt.
8. Afbrydelse og åbning af vandforsyning :500 kr ved misligholdelse af betalinger og aftaler, pr. begivenhed,tillagt alle omkostninger i forbindelse hermed, jfr.vedt. §9
9.Afgift for manglende/sen indberetning af vandforbrug: 300 kr (2 best.medl. vil i fællesskab aflæse/kontollere målerstand)
10.   Afgift for evt. særlig vandingstilladelse, vandspild eller: 300 kr ved overtrædelse af et evt. påbud, jf. vedtægternes § 13
 
Alle priser er inkl. moms